Ośrodek Leczenia Uzależnień

Diagnoza uzależnienia od alkoholu

Pijesz kolejny kieliszek wina lub szklankę piwa. Myślisz sobie, że to żaden problem. Być może. Jednak uzależnienie od alkoholu ma to do siebie, że za każdym razem ma inną twarz i przebiega inaczej. Nie każdy, kto pije, jest uzależniony. Wiele jednak osób przez brak odpowiedniej wiedzy nie ma świadomości, że ich sposób picia jest ryzykowny. Organizm każdego człowieka jest bowiem inny i ma inny metabolizm (np. kobiety uzależniają się szybciej i łatwiej niż mężczyźni). A powody do używania alkoholu za każdym razem są indywidualne – ktoś pije, by dodać sobie odwagi, ktoś inny, by się zrelaksować, ktoś inny, by spokojnie zasnąć...

Istnieje potoczne przekonanie, że alkoholikami są osoby zdegenerowane społecznie, żyjące na marginesie. Nic bardziej błędnego. Piją biznesmeni, artyści, politycy. Piją kobiety i nastoletnie dzieci. Ta choroba może dotyczyć każdego. A żeby stać się osobą uzależnioną, nie musisz ani pić codziennie, ani pić tylko mocnych alkoholi - badania mówią jednoznacznie: 1/3 uzależnionych nie stosuje innej używki niż piwo, a niejeden alkoholik potrafił nie pić przez wiele miesięcy... Umiejętność niepicia przez kilka - kilkanaście tygodni nie jest więc dowodem na brak problemu.

Alkoholizm z powodu szerokiej dostępności i powszechności alkoholu, jak i społecznej akceptacji picia jest uzależnieniem, które statystycznie spotyka się częściej niż inne. Powszechna tolerancja dla picia powoduje, że uzależnienie od alkoholu zazwyczaj bywa lekceważone i długo pozostaje niezdiagnozowane, a co za tym idzie – nieleczone. Jakie objawy powinny wzbudzić Twój niepokój? Na co trzeba zwrócić uwagę u siebie lub u swoich bliskich?

Zespół uzależnienia od alkoholu rozpoznajemy na podstawie objawów zespołu uzależnienia. Nie każda osoba pijąca alkohol w nadmierny sposób jest uzależniona, niektórzy nadużywają alkoholu lub piją w sposób szkodliwy. Dla tego konieczna jest szczegółowa diagnoza. Niektóre schorzenia, można wykryć na podstawie badań dodatkowych np. laboratoryjnych czy obrazowych. W przypadku choroby alkoholowej takie badania mają tylko pomocnicze znaczenie.

Znane są testy, na podstawie, których z dużym prawdopodobieństwem możemy podejrzewać Alkoholizm, niektóre z nich pacjent może wykonać samodzielnie, inne wykonuje personel medyczny.

Uzależnieniem może być dotknięta osoba, u której pojawiają się charakterystyczne objawy:

 • Zwiększa się częstość i ilość wypijanego alkoholu
 • Zmienia się cel picia
 • Picie staje się stereotypem
 • Alkohol spożywany jest w sytuacjach niedozwolonych takich jak prowadzenie pojazdów pod wpływem, picie w pracy, w ciąży, w okresie karmienia piersią.
 • Picie alkoholu zauważalne jest przez osoby z otoczenia które sugerują odstawienie lub ograniczenie picia
 • Picie alkoholu służy leczeniu objawów abstynencyjnych - „klin”
 • Pojawiają się palimpsesty, tzn. nie pamiętamy sytuacji związanych z piciem

Możemy również podejrzewać uzależnienie od alkoholu u osób z objawami somatycznymi:

 • Z dolegliwościami przewodu pokarmowego, zażywających duże ilości środków zobojętniających kwas żołądkowy, skarżących się na nudności poranne, u których występuje żółtaczka, inne objawy uszkodzenia lub niewydolności wątroby, zapalenie trzustki
 • Z częstymi urazami głowy, potłuczonymi żebrami, siniakami
 • Z objawami neurologicznymi takimi jak drżenie, polineuropatia, drgawki, zespół móżdżkowy z ataksją, zaburzeniami równowagi, chodu
 • Ze specyficznym wyglądem twarzy z obrzękiem, zaczerwienieniem, zmianami naczyniowymi głównie policzków i nosa
 • Z wegetatywnymi objawami abstynencyjnymi, nadciśnieniem tętniczym, tachykardią
 • Z kardiomiopatią
 • Z ogólnie złym stanem zdrowia, wyniszczeniem, niedokrwistością, charakterystycznym zapachem

Podejrzenia alkoholizmu u osób zgłaszających poniższe objawy, podczas badania psychiatrycznego:

 • Niepokój, drażliwość, lęk, zaburzenia snu, nietypowe zaburzenia depresyjne.
 • Zachowania dysforyczne, agresywne
 • Charakterystyczne zaburzenia psychotyczne - urojenia zdrady, omamy słuchowe, zaburzenia funkcji poznawczych, koncentracji, zaburzenia pamięci.
 • Pacjenci uzależnieni od alkoholu mają często zaburzony krytycyzm co do ilości i częstości jego spożywania. Pytani o przyczyny swoich zachowań, nie wiążą ich ze spożyciem alkoholu, szukają powodów np. w czynnikach środowiskowych.

Zespół abstynencyjny, występujące objawy:

 • Padaczki alkoholowa
 • Majaczenia drżennego
 • Halucynozy alkoholowe
 • Psychozy Korsakowa
 • Encefalopatia Wernickiego

Pomocne w diagnostyce alkoholizmu badania laboratoryjne, stwierdzające choroby towarzyszące:

 • Pełna morfologia krwi – często stwierdzamy makrocytozę z hiperchromią, anemię, zmianę wskaźników czerwonokrwinkowych (MCH ponad 36PG, MCV ponad 97FL), obniżenie parametrów krwinek białych i płytek krwi.
 • Badanie aktywności enzymów wątrobowych i wskaźników wydolności wątroby - GGTP , czyli Gamma-glutamylo-transpeptydaza jest jednym z enzymów wątrobowych znaczących w diagnostyce alkoholizmu ponieważ jego podwyższenie niejednokrotnie do 1000 j/l potwierdza alkoholizm u pacjenta, w momencie odstawienia alkoholu u chorego w przeciągu około 1-1,5 tygodnia wartość GGTP powraca do normy. Ponowne spożywanie alkoholu spowoduje ponowne podwyższenie GGTP. Badanie to wykonujemy razem z oznaczeniem innych enzymów, jak AST, ALT i fosfatazy zasadowej, których wzrost także może świadczyć o alkoholizmie pacjenta, obserwujemy podwyższoną billirubinemię, wzrost INR.
 • Wykonujemy badanie lipazy i amylazy w moczu i surowicy w przypadku Ostrego Zapalenia Trzustki o alkoholowej etiologii.
 • Oznaczamy glikemię - obniżenie glukozy we krwi może wystąpić najczęściej po wypiciu alkoholu na pusty żołądek co powoduje zahamowanie syntezy glukozy, podwyższenie jest dość typowym objawem w obrazie alkoholowego zespołu abstynencyjnego.
 • Konieczne jest oznaczenie „elektrolitów” - występuje obniżenie poziomu - wapnia, potasu, sodu, magnezu i fosforanów, często spowodowane złym odżywianiem się chorego.
 • Podwyższona aktywność CPK jest wskaźnikiem uszkodzenia mięśni - w mechanizmie częstych urazów i uszkodzenia spowodowanego alkoholem.

Jeśli uznacie Państwo, iż nasze kompetencje odpowiadają Państwa potrzebom zdrowotnym, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszym Centrum Medycznym MEDICA, w ramach którego funkcjonuje m.in. Ośrodek Leczenia Uzależnień oraz Oddział Detoksykacji:

OŚRODEK LECZENIA I TERAPII UZALEŻNIEŃ MEDICA

www.osrodek-medica.pl

OŚRODEK DETOKSYKACJI MEDICA

www.detoks-24.pl

Drukuj E-mail

to Leczenie Ciała, Umysłu i Duszy

Ośrodek Leczneia Uzależnień

Ośrodek Leczenia Uzależnień MEDICA, został utworzony w ranach Centrum Medycznego MEDICA i jest jednym z nielicznych ośrodków leczenia uzależnień działającym legalnie - posiadamy wpis do rejestru podmiotów leczniczych. Jednym z naszych atutów jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, dzięki któremu część oferowanych świadczeń jest refundowana. Więcej Informacji

Detoks Warszawa

Zapewniamy anonimowość, komfortowe warunki medyczne, pełną bazę socjalno-bytową oraz zachowanie stosownej intymności w trakcie udzielanych świadczeń odtruwania alkoholu.

Finansowanie Leczenia

System Ratalny MediRaty - ratalnie.com


Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia