Ośrodek Leczenia Uzależnień

Alkoholizm, przebieg choroby

 

Alkoholizm to choroba przewlekła i stale postępująca. Jest to proces i jak każdy dzieli się na etapy. Fazy rozwoju uzależnienia od alkoholu przedstawiamy poniżej.

Faza pierwsza " Picie towarzyskie"

  • Zaczyna się od sporadycznego spożywania alkoholu, w towarzystwie. Osoba predysponowana do uzależnienia zaczyna zauważać obok euforyzującego działania alkoholu, także jego korzystne działanie na stres i frustrację. Osoba odczuwa subiektywnie gorzej, wszelkie negatywne emocje, gorzej się adoptuje, ma słabsze psychologiczne mechanizmy obronne. Powoduje to, że picie alkoholu redukującego przykre stany emocjonalne sprawia jej większą przyjemność niż pozostałym pijącym. Z czasem zaczyna pić alkohol częściej, głównie w celu uśmierzenia bólu psychicznego. Nie bez znaczenia jest również narastająca tolerancja na działanie alkoholu, pijący potrzebuje większych dawek i słabnąca tolerancja na niepowodzenia, przykrości. Picie alkoholu staje się dominującą, często jedyną reakcją na codzienne problemy.

Faza ostrzegawcza

  • Charakterystycznym elementem tej fazy jest pojawienie się palimpsestów, czyli występujących na drugi dzień okresów niepamięci związanych ze spożyciem alkoholu. Pomimo, że osoba była przytomna, nie pamięta swoich zachowań, sytuacji związanych z piciem. Sytuacje potocznie nazywane zerwanym filmem, powtarzają się, są coraz częściej. Osoba uzależniona zaczyna maskować swoje picie, pić po kryjomu. Zauważa zmianę konsumpcji alkoholu. Staje się „zachłanna”, w towarzystwie pije poza kolejnością, pije samotnie, pije alkohol przed spotkaniami towarzyskimi. Wypija coraz większe dawki alkoholu, ma to związek z narastaniem tolerancji. Zaczyna racjonalizować zachowania związane z piciem i jego skutki, ma poczucie winy.

Faza trzecia zwana krytyczną

  • Charakteryzuje się pojawieniem głodu alkoholowego. Osoba uzależniona pomimo, że może zachowywać różnie długie okresy abstynencji, po spożyciu alkoholu nie zatrzyma się przed upojeniem. Tolerancja i zależność fizjologiczna narasta do tego stopnia, że aby je zaspokoić trzeba praktycznie stale utrzymywać wysokie stężenie alkoholu we krwi. Opisuje się tu zupełną utratę kontroli nad ilością wypijanego alkoholu. Zauważalne są poważne straty z powodu picia, alienację społeczną, utratę pracy, rodziny, koncentracja życia wokół picia, zaniedbywanie innych zainteresowań, niewywiązywanie się z podstawowych ról społecznych. Pojawia się agresja wobec innych, nierzadko urojenia, zdrady, osłabienie libido, gromadzenie alkoholu. Osoba w tej fazie nie dba o prawidłowe odżywianie się, wyniszcza się.

Faza czwarta chroniczna

  • Charakteryzuje się występowaniem ciągów picia. Zapotrzebowanie fizyczne na alkohol rośnie, natomiast wysoka dotychczas tolerancja psychiczna zaczyna spadać. Objawia się to występowaniem niepokoju, leków, nierzadko psychoz alkoholowych, wyraźnym obniżeniem funkcjonowania. Spadkiem sprawności intelektualnej i fizycznej. W tej fazie alkoholik ma częste kłopoty socjalne, żyje na marginesie społecznym, pije alkohole niespożywcze. Stopniowo słabnie system zaprzeczeń i racjonalizacji, jeśli w porę taka osoba nie otrzyma właściwej pomocy w formie medycznej, przewlekłe picie może zakończyć się śmiercią.

Jeśli uznacie Państwo, iż nasze kompetencje odpowiadają Państwa potrzebom zdrowotnym, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszym Centrum Medycznym MEDICA, w ramach którego funkcjonuje m.in. Ośrodek Leczenia Uzależnień oraz Oddział Detoksykacji:

OŚRODEK LECZENIA I TERAPII UZALEŻNIEŃ MEDICA

www.osrodek-medica.pl

OŚRODEK DETOKSYKACJI MEDICA

www.detoks-24.pl

Drukuj E-mail

to Leczenie Ciała, Umysłu i Duszy

Ośrodek Leczneia Uzależnień

Ośrodek Leczenia Uzależnień MEDICA, został utworzony w ranach Centrum Medycznego MEDICA i jest jednym z nielicznych ośrodków leczenia uzależnień działającym legalnie - posiadamy wpis do rejestru podmiotów leczniczych. Jednym z naszych atutów jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, dzięki któremu część oferowanych świadczeń jest refundowana. Więcej Informacji

Detoks Warszawa

Zapewniamy anonimowość, komfortowe warunki medyczne, pełną bazę socjalno-bytową oraz zachowanie stosownej intymności w trakcie udzielanych świadczeń odtruwania alkoholu.

Finansowanie Leczenia

System Ratalny MediRaty - ratalnie.com


Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia