Ośrodek Leczenia Uzależnień

Terapia uzależnienia od alkoholu

Terapia uzależnienia od alkoholu jest najważniejszą i najlepszą formą pomocy, pomaga w uzyskaniu trwałych i pożądanych zmian, dzięki czemu życie osoby uzależnionej ma szansę stać się na nowo zdrowe i satysfakcjonujące.


Zważywszy na fakt, że osoba uzależniona od alkoholu ma znacznie osłabioną wolę, samodzielne uporanie się z problemem nałogowych zachowań jest praktycznie niemożliwe.

Celem terapii uzależnienia od alkoholu jest zachowanie trwałej abstynencji, poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego oraz nauka rozwiązywania problemów emocjonalnych oraz społecznych.

Program terapeutyczny łączy elementy Modelu Minnesota, terapii behawioralno-poznawczej, dzięki którym pacjent ma możliwość pracy nad osobistymi trudnościami w procesie zdrowienia. Umożliwia to dostosowanie programu leczenia do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Osoby uzależnione od alkoholu mogą rozpocząć terapię uzależnień w dwóch formach - stacjonarnej oraz ambulatoryjnej, każda z tych form jest nastawina na całkowite rozwiązanie problemów z alkoholem. Cały porces terapii zastał tak opracowany - by ryzyko porażki było jak najmniejsze!

Terapia Stacjonarna

Jest najskuteczniejszą formą terapii uzależnień. Podczas pobytu zapewniamy Pacjentowi całodobową opiekę, wsparcie oraz intensywne zajęcia terapeutyczne. Zalecany czas trwania stacjonarnej terapii uzależnienia od alkoholu to 6 - 8 tygodni. Więcej +

Terapia Ambulatoryjna

Jesli pacjent nie ma możliwośći pozostania w ośrodku na terapii stacjonarnej, idealnym rozwiązaniem jest terapia ambulatoryjna refundowana przez NFZ. Zajęcia odbywają się codziennie w godzinach do południowych a cały program terapeutyczny trwa 8 tygodni. Więcej +

Terapia uzależnienia od alkoholu, ma na celu przyswojenie wiedzy na temat mechanizmów rządzących chorobą alkoholową oraz zachowania trzeźwości w sytuacjach nawrotowych. Pacjenci opuszczają ośrodek po terapii wolni od substancji zmieniających ich świadomość z dalszymi zaleceniami terapeutycznymi. Podczas terapii przekazujemy naszym pacjentom niezbędną wiedzę i umiejętności dzięki którym uczą się nowego, trzeżwego postrzegania świata i korzystania z tego co nas otacza przy niezmienionej świadomości.

Im szybciej uzależniony od alkoholu podejmie decyzję o terapii, tym szybciej zacznie się cieszyć szczęściem jakie płynie z trzeżwego życia. Należy pamiętać, że zaprzestanie spożywania alkoholu to nie sztuka. Sztuką jest nie zaczynać. Aby tak się stało należy przejść skuteczną terapię i dalej ją kontynuować.

Osoby podejmujące próbę zerwania z nałogiem alkoholowym często korzystają z alternatywnych metod takich jak – Esperal, Anticol i innych środków farmaceutycznych. Są to formy zastępcze lub wspomagające właściwe leczenie uzależnienia od alkoholu, a ich nadużywanie może nieść za sobą dotkliwe konsekwencje zdrowotne oraz rozwój kolejnego uzależnienia jakim jest uzależnienie od leków - lekomania. Należy pamiętać że zaprzestanie chęci picia alkoholu samo z siebie nie nastąpi, a właściwą wiedzę i umiejętności życia w trzeźwości można zdobyć tylko podczas intensywnej terapii uzależnień prowadzonej przez doświadczony zespół terapeutyczny w oparciu o indywidualnie opracowany plan terapii.

Walka z chorobą jaką jest alkoholizm, nie powinna opierać się na półśrodkach, działaniach wyrywkowych czy też umiejętności spożywania alkoholu w sposób kontrolowany. Dopasowanie programu oraz formy leczenia, odgrywa istotną rolę w procesie wychodzenia z nałogu, gdyż walczymy nie tylko o zdrowie i życie, ale również przywrócenie równowagi psychicznej oraz powrót osoby uzależnionej do społeczeństwa.

Kroki leczenia alkoholizmu:

1 Detoks Poalkoholowy 

 

2 Terapia

 

3 Zapobieganie Nawrotów

detoksykacja
 
 

Pamiętaj, właściwy wybór formy i ścieżki terapii jest kluczowy dla całego procesu zdrowienia, dlatego najlepiej będzie, by w podejmowaniu decyzji doradził Ci doświadczony terapeuta uzależnień. Wiedz że, przejście każdego z wyznaczonych etapów terapii uzależnień - daje największe szanse na wygranie z nałogiem. Nie martw się porażką, cały porces leczenia został tak skonstruowany - by ryzyko porażki było jak najmniejsze!

Zadzwoń do nas, odpowiemy na wszelkie pytania, rozwiejemy wątpliwości i doradzimy którą ścieżkę obrać by rozpocząć leczenie odwykowe - dane kontaktowe +

Drukuj E-mail

to Leczenie Ciała, Umysłu i Duszy

Ośrodek Leczneia Uzależnień

Ośrodek Leczenia Uzależnień MEDICA, został utworzony w ranach Centrum Medycznego MEDICA i jest jednym z nielicznych ośrodków leczenia uzależnień działającym legalnie - posiadamy wpis do rejestru podmiotów leczniczych. Jednym z naszych atutów jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, dzięki któremu część oferowanych świadczeń jest refundowana. Więcej Informacji

Detoks Warszawa

Zapewniamy anonimowość, komfortowe warunki medyczne, pełną bazę socjalno-bytową oraz zachowanie stosownej intymności w trakcie udzielanych świadczeń odtruwania alkoholu.

Finansowanie Leczenia

System Ratalny MediRaty - ratalnie.com


Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia