Ośrodek Leczenia Uzależnień

Typologia Alkoholizmu

Choroba alkoholowa znana i opisywana od wielu lat, do dziś nie doczekała się jasnej i wyczerpującej klasyfikacji. Znany przed laty podział na alkoholizm nałogowy i przewlekły okazał się wysoce niewystarczający. Pozostałe próby są w zasadzie oparte na doświadczeniach autorów publikacji, są bardziej opisowe niż naukowe. Między innymi z tych powodów przytaczmy tu uznane w naszym zdaniem przykłady, pochodzące z publikacji, Antoniego Kępińskiego oraz publikacje E. M. Jellinek - który w swojej pracy opisał klasyfikację, przedstawiającą pięć typów, nazwanych literami greckiego alfabetu.

Typ neurasteniczny

 • Picie alkoholu na zasadzie leku na zmęczenie, rozdrażnienie. Pije się niewielkie ilości dla poprawy nastroju.

Typ kontaktowy

 • Picie alkoholu służy zmniejszeniu dystansu między ludźmi, przełamaniu izolacji i osamotnienia. Alkohol w tym przypadku ułatwia interakcje.

Typ heroiczny

 • Picie alkoholu ma sprawiać poczucie mocy i gotowości do działania. Pije się duże ilości alkoholu by włączyła się „nieśmiertelność”, często występują zachowania chuligańskie.

Typ dionizyjski

 • Picie alkoholu wyzwala poczucie innej rzeczywistości, pije się dużo, chodzi o efekt zamroczenia, służy oderwaniu się od rzeczywistości, zapewnia niezwykłe przeżycia.

Typ samobójczy

 • Picie alkoholu uwalnia nas od trosk, wiąże się z autoagresją i samozniszczeniem. Pije się do nieprzytomności, wtedy jest się „wolnym”.

Typ Alfa

 • Uzależnienie od alkoholu mające źródło w czynnikach psychologicznych. Dotyczy osób, których mechanizmy obronne zawodzą w walce ze stresem, frustracją. Osoby te piją objawowo, traktują alkohol jak lekarstwo na napięcie, dolegliwości fizyczne i psychiczne.

Typ Beta

 • Uzależnienie od alkoholu opisywane jako „społeczne”. Osoby pijące w ten sposób wywodzą się ze środowisk gdzie alkohol pije się zwyczajowo, często. Dominującymi objawami są szkody zdrowotne dotyczące narządów wewnętrznych lub całych układów np. marskość wątroby, kardiomiopatia alkoholowa, wyniszczenie, niedokrwistość, z ogólnym pogorszeniem zdrowia i skróceniem życia. Alkoholicy z tej grupy, piją z reguły w pewnym znaczeniu w „kontrolowany sposób”. Nie leczą się odwykowo, w ich otoczeniu picie alkoholu jest na tyle powszechne, że postrzegane jako norma. Zazwyczaj korzystają z pomocy lekarzy rodzinnych, internistów, kardiologów celem likwidacji lub ograniczenia szkód picia.

Typ Gamma

 • Uzależnienie od alkoholu nazywane również - „alkoholizmem anglosaskim” oraz „pijaństwem właściwym”. W trakcie choroby obserwuje się jej przewlekły i postępujący charakter. Początkowo wytwarza się zależność psychiczna, następnie fizjologiczna dawniej zwana fizyczną. Zmienia się tolerancja na alkohol, początkowo narasta, po osiągnięciu maksimum zaczyna spadać, w końcowej fazie nawet małe dawki alkoholu wywołują poważne szkody zdrowotne, ostre zatrucia, powodują dekompensację pracy narządów np. wątroby, mogą spowodować śmierć. U osób zaliczanych do tego typu obserwuje się nasilone zespoły abstynencyjne, w miarę rozwoju choroby drgawki (padaczka alkoholowa), majaczenia alkoholowe (Delirium tremens). Alkoholicy z tej grupy piją w charakterystyczny sposób. Potrafią zachowywać różnie długie okresy abstynencji, jednak po spożyciu alkoholu, następuje zupełna utrata kontroli, przymus picia nie do powstrzymania.

Typ Delta

 • Uzależnienie od alkoholu występujące w społecznościach gdzie alkohol pija się codziennie. Charakteryzuje się objawami zależności fizjologicznej, występowaniem zespołów abstynencyjnych po zaprzestaniu lub ograniczeniu picia alkoholu, stale wzrastającą tolerancją na alkohol. Dominującym objawem jest niemożliwość powstrzymania się od picia, uważa się, że osoby pijące w ten sposób zachowują „pewna kontrolę” nad ilością wypijanego alkoholu. Oczywiście wraz z rozwojem choroby pojawiają się charakterystyczne szkody zdrowotne, uszkodzenia narządów wewnętrznych i układów, zaburzenia psychiczne.

Typ Epsilon

 • Uzależnienie od alkoholu nazywane czasami dipsomanią lub dypsomanią. Potocznie nazwane jako picie okresowe, napadowe i ciągi picia. Osoba pijąca w ten sposób jest zdolna do zachowania długich okresów abstynencji, bez przymusu picia, nawet kilkuletnich. Gdy zaczyna spożywać alkohol, pije skrajnie intensywnie, do nieprzytomności.

Typ Zeta

 • Uzależnienie od alkoholu opisywane u osób dokonujących przemocy pod wpływem alkoholu.

Przedstawione tu przykłady to jedynie forma opisu choroby według cytowanych autorów. Należy pamiętać, że nieleczony alkoholizm to zawsze przewlekła i postępująca choroba. U jednej osoby obserwuje sie zmianę jednego typu w drugi, występowanie objawów charakterystycznych lub współwystępowanie kilku typów w jednym czasie.

Jeśli uznacie Państwo, iż nasze kompetencje odpowiadają Państwa potrzebom zdrowotnym, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszym Centrum Medycznym MEDICA, w ramach którego funkcjonuje m.in. Ośrodek Leczenia Uzależnień oraz Oddział Detoksykacji:

OŚRODEK LECZENIA I TERAPII UZALEŻNIEŃ MEDICA

www.osrodek-medica.pl

OŚRODEK DETOKSYKACJI MEDICA

www.detoks-24.pl

Tags: alkohol, alkoholizm, uzależnienie od alkoholu, choroba alkoholowa, leczenie alkoholika, terapia alkoholika, leczenie alkoholizmu

Drukuj E-mail

to Leczenie Ciała, Umysłu i Duszy

Ośrodek Leczneia Uzależnień

Ośrodek Leczenia Uzależnień MEDICA, został utworzony w ranach Centrum Medycznego MEDICA i jest jednym z nielicznych ośrodków leczenia uzależnień działającym legalnie - posiadamy wpis do rejestru podmiotów leczniczych. Jednym z naszych atutów jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, dzięki któremu część oferowanych świadczeń jest refundowana. Więcej Informacji

Detoks Warszawa

Zapewniamy anonimowość, komfortowe warunki medyczne, pełną bazę socjalno-bytową oraz zachowanie stosownej intymności w trakcie udzielanych świadczeń odtruwania alkoholu.

Finansowanie Leczenia

System Ratalny MediRaty - ratalnie.com


Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia