Ośrodek Leczenia Uzależnień

Leczenie Narkomanii

OFERTA W RAMACH NFZ

Dla osób zainteresowanych naszą ofertą leczenia i terapii problemu uzależnienia związanego z narkotykami, zapraszamy do udziału w programie, w którym dzięki funkcjonalności świadczeń Oddziału Dziennego Terapii Uzależnień realizowanych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia  koszt leczenie w trybie stacjonarnym ogranicza się do kwoty 3800 miesięcznie. Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt pod nr tel: 502 360 570 lub 535 004 085.

 TERAPIA - LECZENIE NARKOMANII

Czas trwania terapii Pacjenta uzależnionego jest zróżnicowany w zależności stanu zdrowia Pacjenta (zarówno fizycznego jak i psychicznego) od realizowanego programu dostosowanego do zdiagnozowanego problemu oraz formy jego realizacji.

 Przy początkowej terapii w trybie stacjonarnym program podstawowy winien trwać 8 tygodni. Ta część terapii ma za zadanie pomóc Pacjentowi zidentyfikować się z chorobą i stratami, które powstały na skutek jej czynnych objawów, a także zapoznać go z podstawową wiedzą na temat jej mechanizmów, w umiejętności radzenia sobie z głodem psychicznym itp.

 Po wyjściu z ośrodka, Pacjent kontynuuje u nas terapię w systemie ambulatoryjnym – w kontakcie indywidualnym z terapeutą pracuje nad osobistym planem trzeźwienia oraz uczestniczy w grupie zapobiegania nawrotom. Ten etap trwa ok. 4 miesiące.

Ostatnim krokiem w procesie terapeutycznym jest uczestniczenie w grupie zaawansowanej, gdzie w dalszym ciągu pracujemy nad osobistym planem trzeźwienia każdego pacjenta, a także omawiamy bieżące problemy, wynikające ze zmiany stylu życia lub/i nawrotów choroby. W tym czasie pacjent może też uczestniczyć w treningach zwiększających jego umiejętności inter- i intapsychiczne oraz, z częstotliwością uwzględniającą jego potrzeby i wskazania, spotyka się indywidualnie z terapeutą.

 

Cały cykl terapeutyczny w tej postaci (pobyt w ośrodku + forma dochodząca) zamyka się w okresie 1 roku.

Przy wyborze tylko formy terapii ambulatoryjnej, realizacja wyżej opisanego programu może trwać nawet 2 lata nie dając przy tym takiej skuteczności jaką uzyskujemy w przypadku rozpoczęcia leczenia w trybie stacjonarnym.

 Jak wskazują na to różnego rodzaju opracowania jak i wspomniana już statystyka największą skuteczność w pierwszym okresie po odstawieniu substancji odnosi terapia stacjonarna. Głównym zagrożeniem osoby rozpoczynającej życie bez alkoholu/narkotyków/leków jest szybki powrót do dotychczasowego środowiska i starych schematów zachowań. Pacjenci mówią o dużych obawach w związku z powrotem do domu i kontaktem z nadal pijącymi lub zażywającymi narkotyki znajomymi oraz o konieczności szybkiego, niemalże natychmiastowego radzenia sobie z trudnymi dla nich sytuacjami. Stąd ośrodek, jako forma terapii całodobowej, zmniejsza ryzyko złamania abstynencji eliminując wyzwalacze środowiskowe. Dzięki zintensyfikowanym kontaktom wzrasta możliwość korekty dotychczasowych, a utrwalenia nowych form zachowań w obszarze interpersonalnym i intrapsychicznym. Pacjent mieszkając w ośrodku, uczestniczy nie tylko w zajęciach, ale też w życiu tego miejsca. Profitem jest stała opieka terapeutyczna i medyczna w okresach najtrudniejszych dla niego- w momencie odstawienia substancji (jeżeli korzysta z detoksykacji) i w fazie zmian biochemicznych wpływających źle na jego nastrój. Pacjent pozostający w ośrodku ma mniejsze ryzyko złamania abstynencji; jest z dala od zewnętrznych wyzwalaczy a uczestnicząc w intensywnym procesie terapeutycznym na bieżąco analizuje swoje stany emocjonalne, sposób myślenia i zachowania. Dzięki temu zazwyczaj łagodniej przechodzi jedną z najtrudniejszych faz swojego trzeźwienia, przypadającą na przełom 2 – 3 miesiąca. Intensywna praca nad sobą daje „narzędzia”, które są później wykorzystane przez pacjenta w życiu poza ośrodkiem, a ich wzmocnienie oraz wzbogacenie odbywa się poprzez kontynuowanie terapii w systemie ambulatoryjnym.

 Wybór tej formy leczenia, tj. systemu ambulatoryjnego (dochodzącego) od początku, czyli od momentu odstawienia substancji chemicznej, nie u wszystkich uzależnionych sprawdza się gdyż niesie ze sobą zwiększone ryzyko złamania abstynencji w okresach kryzysowych. Wymaga od pacjenta większej, samodzielnej mobilizacji i sporego wglądu w swoją sytuację już na początku drogi trzeźwienia, co jest trudne z uwagi na stosunkowo niedużą jeszcze wiedzę i umiejętności radzenia sobie z głodem i innymi objawami choroby.

 Terapia indywidualna w przypadku leczenia uzależnień nie jest wystarczającą formą pomocy. Warunkiem niezbędnym w trzeźwieniu są zmiany w myśleniu, odczuwaniu i zachowaniu, co z kolei może odbyć się tylko poprzez kontakt z grupą. To ona umożliwia identyfikację z chorobą i pracę nad jej mechanizmami. Kontakt indywidualny pełni ważną rolę na początku drogi pacjenta- ułatwia wzmocnienie motywacji do dalszej terapii i zmian; później jest ważnym uzupełnieniem procesu grupowego (omówienie trudności pacjenta związanych, np. z samym byciem w grupie, czy innych problemów, które z różnych powodów powinny być omówione indywidualni), nie może go jednak zastąpić.

 Sama abstynencja bez jakiejkolwiek formy leczenia, to zazwyczaj krótkotrwałe zatrzymanie widocznego objawu choroby. Z uwagi na to, że osoba uzależniona nie zmienia swojego funkcjonowania w obszarach w których nastąpiły zaburzenia na skutek jej czynnego picia/brania, prędzej czy później chwilowa radość z życia bez używek szybko mija (albo nie przychodzi w ogóle ); stres życia nasila się, następuje powrót do dotychczasowych zachowań i – z uwagi na brak umiejętności konstruktywnego poradzenia sobie z trudnościami- powrót do regulowania emocji za pomocą środków czy zachowań uzależniających.

 

DETOKS NARKOTYKOWY

 

Odtrucie polega na wyprowadzeniu substancji z krwiobiegu Pacjenta poprzez przetoczenie płynów (kroplówka). W trakcie odtrucia podawane są preparaty i leki, dzięki którym redukowane są lub całkowicie likwidowane przykre objawy zespołu odstawienia substancji oraz dzięki którym to organizm regeneruje się, uzupełnia pierwiastki i następuje odbudowa narządów wewnętrznych. Detoksykacja pozwala na przerwanie ciągu, co jest niezbędnym warunkiem rozpoczęcia dalszej terapii. Jest to pierwszy, ważny krok w kierunku pokonania nałogu. Po przebyciu detoksykacji samopoczucie pacjenta polepsza się, staje się możliwe normalne funkcjonowanie. Choć detoksykacja sama w sobie nie leczy uzależnienia, umożliwia doraźną poprawę stanu zdrowia i samopoczucia oraz stwarza optymalne warunki do rozpoczęcia terapii.

Czas trwania oraz forma detoksykacji różni się w zależności od substancji, stopnia zatrucia organizmu, długości trwania ciągu i ogólnego stanu pacjenta.

Zawsze przed przystąpieniem do odtrucia przeprowadzany jest wywiad medyczny, w celu wykrycia ewentualnych przeciwwskazań, schorzeń, problemów zdrowotnych, które należy wziąć pod uwagę w trakcie procedur medycznych. Wykonujemy również podstawowe badania krwi i moczu w celu ustalenia ogólnego stanu zdrowia pacjenta.

Dzięki opiece lekarza i całodobowej opiece pielęgniarskiej zapewnione jest bezpieczeństwo i skuteczność odtrucia. Dodatkowo w trakcie detoksykacji pacjent jest również pod opieką terapeuty, prowadzone są wstępne konsultacje wspierające i motywujące do podjęcia dalszej terapii.

 

KONTAKT

Bez obaw i wstydu zapraszamy do kontaktu z naszą jednostką.

 

 Kontakt na telefon:

 +48 535 004 084

 Kontakt na mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej nowej strony internetowej naszego Oddziału Detoksykacji (Detoks Warszawa) dedykowanej urządzeniom mobilnym:

www.detoks-24.pl

W ramach Oddziału Detoksykacji prowadzimy:

- detoks narkotykowy,

- detoks alkoholowy,

- detoks lekowy,

- detoks od dopalaczy.

Drukuj E-mail

to Leczenie Ciała, Umysłu i Duszy

Ośrodek Leczneia Uzależnień

Ośrodek Leczenia Uzależnień MEDICA, został utworzony w ranach Centrum Medycznego MEDICA i jest jednym z nielicznych ośrodków leczenia uzależnień działającym legalnie - posiadamy wpis do rejestru podmiotów leczniczych. Jednym z naszych atutów jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, dzięki któremu część oferowanych świadczeń jest refundowana. Więcej Informacji

Detoks Warszawa

Zapewniamy anonimowość, komfortowe warunki medyczne, pełną bazę socjalno-bytową oraz zachowanie stosownej intymności w trakcie udzielanych świadczeń odtruwania alkoholu.

Finansowanie Leczenia

System Ratalny MediRaty - ratalnie.com


Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia