Ośrodek Leczenia Uzależnień

Wykonywane świadczenia w ramach NFZ

Osoby zainteresowane podjęciem leczenia z tytułu świadczeń gwarantowanych zapraszamy do naszego Centrum Medycznego MEDICA, posiadającego kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, w ramach którego funkcjonuje Oddział Dzienny Terapii Uzależnień od alkoholu oraz Poradnia Leczenia Uzależnień.

 

Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu

 Świadczenia dzienne terapii uzależnienia od alkoholu i innych środków psychoaktywnychobejmują diagnostykę, leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, a także osób ryzykownie pijących oraz działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych.

Według  Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD 10 realizujemy następujące świadczenia gwarantowane:

Następstwa szkodliwego użycia alkoholu (F10.1);

 • Zespół uzależnienia od alkoholu (F10.2);
 • Zespół uzależnienia od środków (substancji) psychoaktywnych przyjmowanych naprzemiennie i innych środków psychoaktywnych (F19.2);
 • Patologiczny hazard (F63.0);
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (F42);
 • Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne (F43);
 • Specyficzne zaburzenia osobowości (F60) (współuzależnieni).

 

W Oddziale Dziennym realizowany jest intensywny program terapeutyczny (zakres podstawowy) dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz hazardu, dla bulimików itp.

Jego celem jest:

 poprawa jakości życia,

 • utrzymanie ciągłej abstynencji,
 • nauczenie pacjentów radzenia sobie z głodem np. alkoholowym i zapobieganiu nawrotom choroby,
 • budowanie umiejętności życia na trzeźwo, pozwalających na rozwój osobisty i duchowy.

 

 

Zajęcia grupowe odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -13.00  przez okres 8 tygodni (40 dni roboczych).

W trakcie 30 minutowej przerwy wszyscy Pacjenci otrzymują ciepły posiłek. Na okres leczenia, na prośbę Pacjenta wydawane jest zwolnienia lekarskie. Kwalifikacja do leczenia w oddziale dziennym odbywa się podczas konsultacji z terapeutą i lekarzem psychiatrą. Osoby zgłaszające się do oddziału muszą być trzeźwe. Osoby, które nie mogą utrzymać trzeźwości bez wsparcia terapeutycznego, kierowane są na detoks połączony ze świadczeniami terapeutycznymi, a niezwłocznie po osiągnięciu wymaganej trzeźwości, kierowane są na Oddział Dzienny Terapii Uzależnień.


Zapisy przyjmowane są osobiście w rejestracji jednostki medycznej

Centrum Medyczne MEDICA,

ul. Gerbera 14

05-500 Piaseczno

nr tel.: 535 00 80 10

www.cm-medica.pl

 

Wymagane dokumenty: 

 • dowód osobisty,
 • skierowanie na leczenie w oddziele dziennym od dowolnego lekarza zarejestrowanego w NFZ,
 • skierowanie można uzyskać również poprzez naszą poradnię,
 • aby skorzystać z bezpłatnych świadczeń Pacjent musi być ubezpieczony.

 

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

Poradnia Leczenia Uzależnień realizuje świadczenia w postaci porad, wizyt, sesji psychoterapii indywidualnej lub grupowej oraz programów edukacyjnych i terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Mogą otrzymać w niej Państwo bezpłatną pomoc co do leczenia uzależnień oraz współuzależnień.

Według  Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD 10 realizujemy następujące świadczenia gwarantowane:

 • Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem środków (substancji) psychoaktywnych (F10-F19);
 • Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne (F43) (współuzależnieni);
 • Patologiczny hazard (F63.0) (uzależnieni);
 • Obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany podobne (Z03);
 • Obciążenie rodzinne nadużywaniem alkoholu (Z81.1).

 

 Konsultacje indywidualne i terapie grupowe prowadzone są w naszym Centrum Medycznym MEDICA (ul. Gerbera 14, Piaseczno)

 Rejestracja wizyt możliwa jest osobiście bądź telefonicznie pod numerami 535 00 80 10 (8:00 - 20:00), 5 dni w tygodniu od 8:00 do 20:00 (poniedziałek- piątek).

 Wymagania:

 • dowód osobisty,
 • aby skorzystać z bezpłatnych świadczeń pacjent musi być ubezpieczony

 

Osoby zgłaszające się do Poradni muszą być trzeźwe. Osoby, które nie mogą utrzymać abstynencji bez wsparcia terapeutycznego, proszone są w trakcie zapisu na wizytę poinformować rejestratorkę o swoim stanie fizycznym.

Drukuj E-mail

to Leczenie Ciała, Umysłu i Duszy

Ośrodek Leczneia Uzależnień

Ośrodek Leczenia Uzależnień MEDICA, został utworzony w ranach Centrum Medycznego MEDICA i jest jednym z nielicznych ośrodków leczenia uzależnień działającym legalnie - posiadamy wpis do rejestru podmiotów leczniczych. Jednym z naszych atutów jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, dzięki któremu część oferowanych świadczeń jest refundowana. Więcej Informacji

Detoks Warszawa

Zapewniamy anonimowość, komfortowe warunki medyczne, pełną bazę socjalno-bytową oraz zachowanie stosownej intymności w trakcie udzielanych świadczeń odtruwania alkoholu.

Finansowanie Leczenia

System Ratalny MediRaty - ratalnie.com


Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia