Ośrodek Leczenia Uzależnień
To tutaj rozpoczniesz nowe trzeźwe życie! Nasz ośrodek to idealne miejsce do podjęcia leczenia odwykowego. Dajemy szansę by pokonać uzależnienie... reszta zależy od Ciebie!

Kadra Ośrodka

W Ośrodku Leczenia Uzależnień MEDICA pracuje wykwalifikowana kadra z uprawnieniami i wieloletnim doświadczeniem w zawodzie. Nasz zespół to zarówno psychoterapeuci i psycholodzy, jak i lekarze różnych specjalizacji w tym psychiatrzy, oraz pielęgniarki. Wszyscy pracownicy STALE podnoszą swoje kompetencje zawodowe poprzez doskonalenie oraz dokształcanie, a terapeuci i psycholodzy regularnie poddają się superwizji.

 

Lek. med. Adam Półciennik

Ordynator Oddziału Detoksykacji

Specjalista Chorób Wewnętrznych Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie - specjalizuje się w chorobach wewnętrznych i toksykologii. W Ośrodku „MEDICA” zajmuje się detoksykacją poalkoholową, ponarkotykową oraz polekową. Zapewnia i nadzoruje całodobową, kompleksową opiekę lekarską i monitorowanie stanu zdrowia pacjentów w trakcie ich pobytu w naszej placówce. Swoją wiedzą i doświadczeniem gwarantuje im pełne bezpieczeństwo i komfort. W pracy wyróżnia go indywidualne podejście, profesjonalizm oraz empatia. Jest aktywnym uczestnikiem corocznych Ogólnopolskich Zjazdów Naukowych Toksykologów Klinicznych oraz stale podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych szkoleniach i seminariach. Obecnie jest zatrudniony jako lekarz na Oddziale Wewnętrznym w Szpitalu Praskim oraz jako asystent tamtejszego Oddziału Toksykologii. Posiada wieloletnie doświadczenie w leczeniu osób uzależnionych w warunkach stacjonarnych i ambulatoryjnych. Posługuje się językiem angielskim i rosyjskim w stopniu zaawansowanym.

Lek. med. Iwona Kos-Maszaro

Lekarz Psychiatra II Stopnia

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista psychiatra (specjalizacja II stopnia). Doświadczenie zawodowe zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w I Klinice Psychiatrycznej oraz na Oddziale Psychiatrycznym w Vastervijk Sjukhus w Szwecji.

Obecnie pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Zespole Leczenia Domowego. Jest konsultantem z zakresu psychiatrii w Centrum Medycznym Puławska. Prowadzi szkolenia i staże z psychiatrii środowiskowej dla lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii oraz psychologów specjalizujących się w psychologii klinicznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Aktualnie kierownik zespołu leczenia środowiskowego przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie przy ul. Sobieskiego.

Lek. Med. Krzysztof Bożejko

Lekarz Psychiatra II Stopnia

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalizację I i II stopnia uzyskał w okresie zatrudnienia w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W całodobowych oddziałach psychiatrycznych (w tym w szpitalu ogólnym i w OLAZA) pracował w sumie ok. 15 lat. Następnie zajmował się między innymi leczeniem pacjentów z podwójną diagnozą w ramach CZP IPiN.

Zwolennik reformy prowadzącej do likwidacji dużych szpitali psychiatrycznych. W NZOZ Medica (CZP) zajmuje się kompleksową terapią zaburzeń depresyjno-lękowych (w PZP), psychozendogennych i organicznych (w ZLŚ) oraz uzależnień mieszanych – szczególnie od leków z grupy BZD i alkoholu (w PLU i Ośrodku Leczenia Uzależnień Medica). W procesie leczenia psychiatrycznego wykorzystuje farmakoterapię oraz psychoterapię – zwłaszcza terapię poznawczo-behawioralną i logoterapię.

Współpracując ze Stowarzyszeniem Antymobbingowym pomaga ofiarom molestowania w pracy.

Patrycja Strzębała

Specjalista Psychoterapii Uzależnień, kierownik Zespołu Terapeutów

Socjolog, specjalista terapii uzależnień. W Ośrodku „MEDICA” prowadzi terapię grupową i indywidualną pacjentów z problemem uzależnień, w trybie stacjonarnym i ambulatoryjnym. Prowadzi również indywidualną terapię dla osób współuzależnionych, tym samym udzielając pomocy rodzinom naszych pacjentów. Pod jej opieką znajdują się osoby korzystające w naszym ośrodku z terapii dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA). Zajmuje się również terapią sprawców przemocy. Doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami zdobywała w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Pruszkowie.

Bożena Kosińska

Specjalista Psychoterapii Uzależnień

W 2001 r. ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej. Od wielu lat pracuje z osobami uzależnionymi, prowadząc terapię grupową i indywidualną. W 2007 r. została kierownikiem Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Pruszkowie. Jest biegłym sądowym w kwestiach uzależnień. Doświadczenie i wiedzę wzbogaca na wielu kursach, m.in.: poświęconych pracy z ofiarami przemocy, rodzinami dysfunkcyjnymi, terapii nieletnich osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. W Centrum Leczenia Uzależnień zajmuje się pacjentami w terapii ambulatoryjnej. Prowadzi również spotkania indywidualne z osobami uzależnionymi i ich rodzinami.

Ewa Sebastyanka-Pacia

Psycholog, Terapeuta Uzależnień

Ukończyła Uniwersytet Warszawski, studia podyplomowe na SWPS na kierunku Diagnoza Psychologiczna w Praktyce Klinicznej oraz na kierunku Pedagogicznym. Obecnie pracuje jako psycholog szkolny w jednej z Warszawskich szkół i w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piasecznie. W Ośrodku MEDICA pracuje jako Psycholog z osobami uzależnionymi. Prócz pracy w Ośrodku, zajmuje się również opieką psychologiczną w Zespole Leczenia Środowiskowego.

Ernest Chalot

Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku politologia w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Od 2010 roku posiada certyfikat specjalisty terapii uzależnień wydanego przez Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomani. W swojej pracy skupia się na emocjach, w czym pomagają mu ukończone szkolenia takie jak diagnoza problemowa w uzależnieniach, wczesna interwencja terapeutyczna czy warsztat z dramy stosowanej.


 W Centrum Medycznym MEDICA zajmuje się terapią grupową i indywidualną. Od kilku lat związany jest z placówkami ambulatoryjnymi i stacjonarnymi leczenia uzależnień. Kilku letnie doświadczenie pozwala mu na prowadzenie grup wstępnych i zaawansowanych

Leszek Kapler

Superwizor kadry Centrum Leczenia Uzależnień

Psycholog, psychoterapeuta, trener rozwoju osobistego, certyfikowany trener-superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, dyrektor Centrum Integracji Psychicznej w Warszawie, twórca Akademii Dobrego Życia, certyfikowany superwizor wpisany na listę Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Drukuj E-mail

to Leczenie Ciała, Umysłu i Duszy

Ośrodek Leczneia Uzależnień

Ośrodek Leczenia Uzależnień MEDICA, został utworzony w ranach Centrum Medycznego MEDICA i jest jednym z nielicznych ośrodków leczenia uzależnień działającym legalnie - posiadamy wpis do rejestru podmiotów leczniczych. Jednym z naszych atutów jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, dzięki któremu część oferowanych świadczeń jest refundowana. Więcej Informacji

Detoks Warszawa

Zapewniamy anonimowość, komfortowe warunki medyczne, pełną bazę socjalno-bytową oraz zachowanie stosownej intymności w trakcie udzielanych świadczeń odtruwania alkoholu.

Finansowanie Leczenia

System Ratalny MediRaty - ratalnie.com


Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia