Ośrodek Leczenia Uzależnień

Terapia Ambulatoryjna - Zajęcia Gupowe

Podczas terapii grupowej nauczymy Cię słuchać innych. Dostrzegając problemy i motywację osób w grupie terapeutycznej, możesz się wiele nauczyć się o sobie. Ponadto dajemy wsparcie i cenne informacje zwrotne.


Dzięki terapii grupowej osoba uzależniona na nowo poznaje świat. Kolejnym pozytywnym skutkiem doświadczenia grupy jest możliwość poznania przez pacjenta samego siebie.

Terapia grupowa daje swym członkom szanse poznania kim są, jakie są ich możliwości, jaki wpływ wywierają na innych oraz ile dla innych znaczą.

Wzajemne szczere i otwarte oddziaływania uczestników grupy dają im szanse na poprawienie swojego wizerunku. Stałe kontakty pomiędzy nimi są źródłem informacji zwrotnych.

Udział w grupie terapeutycznej składającej się z osób będących w podobnej sytuacji niweluje poczucie izolacji i pozwala spojrzeć na świat w pryzmacie problemów oraz radzenia sobie z nimi przez inne osoby.

Konsultacje Indywidualne

W ramach konsultacji indywidualnych, możesz skorzystać z porad udzielanych przez naszych terapeutów uzależnień, psychologów, psychiatrów oraz lekarzy specjalistów. Więcej +

Refundacja NFZ

Terapia uzależnień w formie ambulatoryjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i hazardu jest refundowana w ramach kontraktu z NFZ. Więcej +

Każda osoba uczestnicząca w formach terapii grupowej zapoznaje się i akceptuje normy grupy którą będzie współtworzyła. Jest to warunek niezbędny do prawidłowego realizowania procesu grupowego, czyli do zdrowienia każdego z jej uczestników. Takimi normami są, zakaz używania jakiejkolwiek formy agresji (fizycznej, psychicznej i.in.), powstrzymywanie się od oceny innych, czy przerywania sobie wypowiedzi, szczerość. Dzięki przestrzeganiu niniejszych norm zapewnione jest wsparcie, szacunek, życzliwość, akceptacja i dyskrecja.

Terapia grupowa jest podstawową formą oddziaływania w leczeniu uzależnień. Pomaga w identyfikacji z chorobą oraz jej akceptację. Zawiera elementy edukacyjne (wzbogacając wiedzę jej uczestników) oraz treningowe (poprzez oddziaływania interpersonalne zwiększa samopoznanie, poprawia komunikację i umożliwia wypracowanie nowych, bardziej konstruktywnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych). Terapia grupowa wpływa korzystnie na budowanie zdrowego poczucia własnej wartości, przez co zwiększa szansę na zdrowienie i radość z wprowadzanych zmian w swoim dotychczasowym życiu.

Kroki leczenia uzależnień:

1 Detoksykacja

 

2 Terapia Uzależnień

 

3 Zapobieganie Nawrotów

detoksykacja
 
 

Pamiętaj, właściwy wybór formy i ścieżki terapii jest kluczowy dla całego procesu zdrowienia, dlatego najlepiej będzie, by w podejmowaniu decyzji doradził Ci doświadczony terapeuta uzależnień. Wiedz że, przejście każdego z wyznaczonych etapów terapii uzależnień - daje największe szanse na wygranie z nałogiem. Nie martw się porażką, cały porces leczenia zastał tak skonstruowany - by ryzyko porażki było jak najmniejsze!

Jeśli uznacie Państwo, iż nasze kompetencje odpowiadają Państwa potrzebom zdrowotnym, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszym Centrum Medycznym MEDICA, w ramach którego funkcjonuje m.in. Ośrodek Leczenia Uzależnień oraz Oddział Detoksykacji:

OŚRODEK LECZENIA I TERAPII UZALEŻNIEŃ MEDICA

www.osrodek-medica.pl

OŚRODEK DETOKSYKACJI MEDICA

www.detoks-24.pl

Drukuj E-mail

to Leczenie Ciała, Umysłu i Duszy

Ośrodek Leczneia Uzależnień

Ośrodek Leczenia Uzależnień MEDICA, został utworzony w ranach Centrum Medycznego MEDICA i jest jednym z nielicznych ośrodków leczenia uzależnień działającym legalnie - posiadamy wpis do rejestru podmiotów leczniczych. Jednym z naszych atutów jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, dzięki któremu część oferowanych świadczeń jest refundowana. Więcej Informacji

Detoks Warszawa

Zapewniamy anonimowość, komfortowe warunki medyczne, pełną bazę socjalno-bytową oraz zachowanie stosownej intymności w trakcie udzielanych świadczeń odtruwania alkoholu.

Finansowanie Leczenia

System Ratalny MediRaty - ratalnie.com


Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia