Ośrodek Leczenia Uzależnień
Terapia Uzależnień
Oferujemy indywidualnie dostosowany program terapeutyczny ukierunkowany na całkowite rozwiązanie problemu z uzależnieniem. Cały proces terapii zastał tak skonstruowany - by ryzyko porażki było jak najmniejsze!

Stacjonarna Terapia Uzależnień

Leczenie stacjonarne jest najskuteczniejszą metodą walki z uzależnieniem przez zapewnienie pacjentowi całodobowej opieki medycznej, intensywnych oddziaływań terapeutycznych – indywidualnych i grupowych oraz konsultacji psychiatrycznych.


Podstawowym celem terapii osoby uzależnionej jest, zwiększenie zdolności utrzymywania abstynencji, usuwanie zaburzeń, rozwiązywanie problemów osobistych, rozwijanie zdolności do zdrowego życia.

Ponadto równie ważne jest przywrócenie osobie uzależnionej zdrowia psychicznego, gdyż w wielu przypadkach nawet długotrwała abstynencja nie powoduje automatycznie dobrej kondycji psychicznej i nie likwiduje głębszych problemów emocjonalnych i rodzinnych ujawniających się po odstawieniu substancji od której pacjent jest uzależniony.

Podczas terapii stacjonarnej w naszym ośrodku wykwalifikowani terapeuci pracują z pacjentami poświęcając im 100% swojego czasu. Aby jak najlepiej i najdokładniej poznać problemy naszych pacjentów i móc udzielić im najskuteczniejszej pomocy.

Zajęcia Grupowe

Podczas codziennej terapii grupowej, nauczysz się słuchać innych i akceptować samego siebie. Zajęcia zawierają elementy edukacyjne, motywacyjne i treningowe. Więcej +

Zajęcia Indywidualne

Podczas zajęć indywidualnych, skupimy uwagę na Twoich odczuciach, myślach oraz poglądach na świat. Zmierzymy Cię z rzeczywistością i pomożemy ułożyć życie. Więcej +

Leczenie stacjonarne w naszym ośrodku trwa od 2 do 8 tygodni, czas pobytu jest dostosowany do stanu zdrowia, substancji od której pacjent jest uzależniony i indywidualnych możliwości pacjenta.

Terapia stacjonarna jest w pełni dostosowana do potrzeb osoby uzależnionej i jest między innymi ukierunkowana na poniższe tematy terapeutyczne:

- Co skłoniło mnie do podjęcia terapii?
Budowanie motywacji do zachowania trzeźwości, oraz analiza korzyści wynikających z trzeźwego życia.
- Fazy rozwoju uzależnienia i procesu zdrowienia
Temat ten pozwala pacjentom przeanalizować rozwój swojej choroby oraz pogłębiać wiedzę na temat strat wynikających z uzależnienia. Zapoznaje także z procesem terapii oraz przygotowuje do dalszego zdrowienia.
- Emocje i uczucia
Zdobywanie wiedzy na temat sfery emocjonalnej człowieka. Pacjent ma możliwość poznania roli uczuć w życiu człowieka oraz procesie zdrowienia. Uczy się rozpoznawać, nazywać i wyrażać uczucia w sposób zdrowy.
- Psychologiczne mechanizmy uzależnienia
Mechanizm nałogowej regulacji emocji, Mechanizm iluzji i zaprzeczeń, Mechanizm rozpraszania i rozdwajania Ja, Temat ten służy rozpoznaniu zmian w psychice spowodowanych przez uzależnienie. Pozwala to na zatrzymanie nałogowych sposobów funkcjonowania pacjenta w sferze myśli, uczuć i zachowania.
- Głód Uzależnienia
Temat ten pozwala pacjentom nauczyć się utrzymywania abstynencji. Jest to możliwe między innymi dzięki poznaniu sposobów radzenia sobie z pragnieniem zażycia substancji uzależniającej. Pacjenci mają także możliwość rozpoznania sytuacji wywołujących głód i zaplanowania zmiany stylu życia.
- Bezsilność wobec substancji uzależniających
Praca nad rozpoznaniem i akceptacją ograniczeń wynikających z uzależnienia. Pozwala to na rozpoznanie utraty kontroli nad piciem czy zażywaniem i podjęcie decyzji o długotrwałej abstynencji. Służy także do pracy nad odzyskaniem kontroli nad swoim życiem i przejęcia odpowiedzialności za swoje trzeźwienie.
- Żal po stracie
Praca nad radzeniem sobie z uczuciami wynikającymi z podjęcia abstynencji i zmiany stylu życia.
- Wstyd i poczucie winy
Pacjenci uczą się jak na trzeźwo radzić sobie z trudnymi uczuciami przeżywanymi podczas i po terapii. Uczucia wstydu i poczucia winy ujawniają się najczęściej po uświadomieniu sobie szkód spowodowanych piciem czy zażywaniem.
- Lęk przed zmianą
Temat ten przygotowuje pacjenta do wprowadzenia zmian w życiu służących utrzymaniu trzeźwości oraz pomaga poradzić sobie z obawami i lękiem.
- Trening umiejętności służących zdrowieniu
Udział w treningu pozwala zdobyć umiejętność skutecznego odmawiania alkoholu czy innych substancji. Uczy także informowania o uzależnieniu oraz bezpiecznego zachowania w sytuacjach, gdy pojawia się alkohol lub inne środki.
- Plan zdrowienia
Każdy pacjent z pomocą terapeuty przygotowuje plan działania po ukończeniu terapii. Wyznacza on kierunki dalszego rozwoju i wprowadzania zmian w życiu pacjenta, żeby mógł on utrzymać trzeźwość po opuszczeniu ośrodka.

Przez cały okres terapii uzależńień w ośrodku zapewniamy, zajęcia terapeutyczne opierające się na treningach interpersonalnych i intrapsychicznych oraz warsztatach umiejętności i szeregu innych oddziaływań terapeutycznych, całodobową opiekę medyczną, konsultacje ze specjalistami, pełne wyżywienie i komfortowo urządzone pokoje jedno i dwuosobowe.

Kroki leczenia uzależnień:

1 Detoksykacja

 

2 Terapia Uzależnień

 

3 Zapobieganie Nawrotów

detoksykacja
 
 

Pamiętaj, właściwy wybór formy i ścieżki terapii jest kluczowy dla całego procesu zdrowienia, dlatego najlepiej będzie, by w podejmowaniu decyzji doradził Ci doświadczony terapeuta uzależnień. Wiedz że, przejście każdego z wyznaczonych etapów terapii uzależnień - daje największe szanse na wygranie z nałogiem. Nie martw się porażką, cały proces leczenia zastał tak skonstruowany - by ryzyko porażki było jak najmniejsze!

Zadzwoń do nas, odpowiemy na wszelkie pytania, rozwiejemy wątpliwości i doradzimy którą ścieżkę obrać by rozpocząć leczenie odwykowe - dane kontaktowe +

Drukuj E-mail

to Leczenie Ciała, Umysłu i Duszy

Ośrodek Leczneia Uzależnień

Ośrodek Leczenia Uzależnień MEDICA, został utworzony w ranach Centrum Medycznego MEDICA i jest jednym z nielicznych ośrodków leczenia uzależnień działającym legalnie - posiadamy wpis do rejestru podmiotów leczniczych. Jednym z naszych atutów jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, dzięki któremu część oferowanych świadczeń jest refundowana. Więcej Informacji

Detoks Warszawa

Zapewniamy anonimowość, komfortowe warunki medyczne, pełną bazę socjalno-bytową oraz zachowanie stosownej intymności w trakcie udzielanych świadczeń odtruwania alkoholu.

Finansowanie Leczenia

System Ratalny MediRaty - ratalnie.com


Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia