Ośrodek Leczenia Uzależnień

Terapia Pogłębiona - Zajęcia Grupowe

Terapia pogłębiona skierowana jest do osób, które przeszły podstawowy program terapii uzależnień w formie stacjonarnej lub ambulatoryjnej naszego ośrodka. Z terapii pogłębionej mogą również skorzystać osoby, które w innym miejscu realizowały podstawowy program terapii uzależnień i chcą dalej kontynuować leczenie.


Program zapobiegania nawrotom uzależnienia opiera się na procesie grupowym oraz spotkaniach indywidualnych, które pełnią funkcję uzupełniającą oraz monitorującą postępy terapeutyczne.

Zakres merytoryczny spotkań skoncentrowany jest na tematach związanych z zapobieganiem nawrotów choroby.

Pacjenci zarówno w sposób edukacyjny jak i treningowy uczą się czym są nawroty w uzależnieniu, jak zapobiegać ich wystąpieniu, co robić żeby uniemożliwić ich nasilenie oraz jak zapobiec złamaniu abstynencji.

Uczestnictwo w zajęciach umożliwia zdobycie niezbędnej wiedzy do samopoznania i stworzenia mapy własnych sygnałów ostrzegawczych nawrotu, ale też spełnia ważną funkcję wspierającą i motywującą w procesie trzeźwienia.

Zajęcia Grupowe

Podczas codziennej terapii grupowej, nauczysz się słuchać innych i akceptować samego siebie. Zajęcia zawierają elementy edukacyjne, motywacyjne i treningowe. Więcej +

Konsultacje Indywidualne

W ramach konsultacji indywidualnych, możesz skorzystać z porad udzielanych przez naszych terapeutów uzależnień, psychologów, psychiatrów oraz lekarzy specjalistów. Więcej +

Zakwalifikowanie do terapii pogłębionej w naszym ośrodku odbywa się poprzez wcześniejszą konsultację indywidualną z terapeutą uzależnień. Sesje terapeutyczne odbywają się kilka razy w tygodniu w godzinach popołudniowych, każda sesja grupowa trwa 3 godziny. 

Kroki leczenia uzależnień:

1 Detoksykacja

 

2 Terapia Uzależnień

 

3 Zapobieganie Nawrotów

detoksykacja
 
 

Pamiętaj, właściwy wybór formy i ścieżki terapii jest kluczowy dla całego procesu zdrowienia, dlatego najlepiej będzie, by w podejmowaniu decyzji doradził Ci doświadczony terapeuta uzależnień. Wiedz że, przejście każdego z wyznaczonych etapów terapii uzależnień - daje największe szanse na wygranie z nałogiem. Nie martw się porażką, cały porces leczenia zastał tak skonstruowany - by ryzyko porażki było jak najmniejsze!

Jeśli uznacie Państwo, iż nasze kompetencje odpowiadają Państwa potrzebom zdrowotnym, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszym Centrum Medycznym MEDICA, w ramach którego funkcjonuje m.in. Ośrodek Leczenia Uzależnień oraz Oddział Detoksykacji:

OŚRODEK LECZENIA I TERAPII UZALEŻNIEŃ MEDICA

www.osrodek-medica.pl

OŚRODEK DETOKSYKACJI

www.detoks-24.pl

Drukuj E-mail

to Leczenie Ciała, Umysłu i Duszy

Ośrodek Leczneia Uzależnień

Ośrodek Leczenia Uzależnień MEDICA, został utworzony w ranach Centrum Medycznego MEDICA i jest jednym z nielicznych ośrodków leczenia uzależnień działającym legalnie - posiadamy wpis do rejestru podmiotów leczniczych. Jednym z naszych atutów jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, dzięki któremu część oferowanych świadczeń jest refundowana. Więcej Informacji

Detoks Warszawa

Zapewniamy anonimowość, komfortowe warunki medyczne, pełną bazę socjalno-bytową oraz zachowanie stosownej intymności w trakcie udzielanych świadczeń odtruwania alkoholu.

Finansowanie Leczenia

System Ratalny MediRaty - ratalnie.com


Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia